KD FOUNDRY Králův Dvůr, s.r.o.

Heinemannova 2695/6, Dejvice, 160 00, Praha 6, Tel.: +420 311 662 417, e-mail: simsa@kdfoundry.cz


CZ | EN
Office:
Heinemannova 2695/6
Dejvice, 160 00, Praha 6

tel.: +420 311 662 558
mobil: +420 724 182 221
e-mail: simsa@kdfoundry.cz

Plant:
CZ - 267 01 Králův Dvůr
TOPlist

NabídkaVýrobní sortiment litinových válců

1. Rozměry válců:
 

 

Průměr těla válce D max 800 mm
Délka těla válce L max 2.300 mm
Celková délka válce L max 4.500 mm
Max. hmotnost odlitého válce (bez opracování) Gs max cca 13.000 kg
Max. hmotnost opracovaného válce G max cca 8.500 kg
2. Výrobní provedení válců
(dle technické dokumentace)

 1. válce s čepy opracovanými na hotovo a tělem válců opracovaným následově
  1. hrubované hladké
  2. hrubované (dle výkresu odběratele)
  3. s předhrubovanými kalibry
  4. soustružené na čisto
  5. kalibrované na čisto
  6. broušené
 2. válce ohrubované s přídavky na konečné opracování dle hrubovacích výkresů
 3. válce surové bez vtoku s tělesem rovným - pouze vyjímečně po dohodě
 4. válce s dalším zvláštním opracováním (např. podélné vrtání pro chlazení, vrtání pro mazání apod.)

3.1 Výrobní sortiment litinových válců členění podle struktury pracovní vrstvy:
 
 

 • tvrzené
 • mírně tvrzené
 • polotvrzené
 • s neurčitou tvrzenou vrstvou
 • speciální
   

3.2 Členění podle tvaru grafitu:
 
 

 • s lupínkovým grafitem
 • s globulárním grafitem (tvárná litina)
   

3.3 Členění podle tvaru čepů:
 
 

 • s válcovou ložiskovou částí
 • s konickou ložiskovou částí
 • bez čepů
 • bez čepů s centrálním otvorem
   

3.4 Členění podle funkce čepů:
 

 • s dvěma čepy uzpůsobenými k pohánění
 • s jedním poháněným čepem a druhým volným
 • s oběma volnými čepy
   

3.5 Členění podle tepelného zpracování:
 
 

 • válce tepelně nezpracované
 • válce tepelně zpracované převážně žíhané k odstranění vnitřního pnutí
   

Kompletní přehled litinových válců je v normě společnosti KD FOUNDRY Králův Dvůr, s.r.o..
Případné specifické požadavky odběratele na materiál, tepelné zpracování jsou detailně projevovány a zahrnuty do kupní smlouvy.
Dodáváme také jiné litinové válce z materiálů dle požadavku odběratelů pro použití v papírenském, gumárenském a potravinářském průmyslu.

Balení a konzervace
Každý opracovaný válec je při dopravě a skladování opatřen vhodnou ochranou proti korozi a mechanickému poškození účinnými prostředky. Čepy opracované načisto a broušené plochy čepů jsou chráněny izolačními nátěry. Uvedená ochrana je dále doplněna ochranným bedněním z dřevěných nebo překližkových lišt upevněných kovovou páskou. Dle požadavku zákazníka je možno dále používat speciálních palet případně beden.

Kontrola jakosti válců a tvarových odlitků
K zajištění jakosti válců a tvarových odlitků ve smyslu ISO 9001 jsou v průběhu výroby prováděny následující mezioperační kontroly:
 
 

 • kontrola chemického složení kovu během tavby
 • kontrola chemického složení tekutého kovu před litím - závěrečná zkouška
 • zkouška lomová na tvrzenou vrstvu
 • zkouška lomová na grafitikaci
 • zkouška pro hodnocení nodulace tvárné litiny
 • kontrola chemického složení kovu při lití - údaje zaznamenány v dokumentaci válce a tvarových odlitků
 • odběr vzorků z válce při obrábění - metalografické vyhodnocení
 • měrné tvrdosti válce - Equotip tvrdoměr


KLIKNĚTE ZDE

Doprava
Způsob a zajištění dopravy jsou zabezpečeny dle požadavku odběratele ve smyslu INCOTERMS 2000.

Platební a technické podmínky
Platební a technické podmínky jsou součástí kupní smlouvy dle konkrétního případu.1. Odlitky technologické
2. Odlitky komerční
3. Umělecká a ozdobná litina

1. Odlitky technologické:

 

 • odlitky pro ocelárny (kokily, příslušenství), válcovny, rourovny a tažírny
 • odlitky pro rekonstrukce a modernizace
 • odlitky pro potřeby ostatní průmyslové výroby
2. Odlitky komerční
 
3. Úmělecká a ozdobná litina
Umělecká a ozdobná litina má dlouholetou tradici. Byla vyráběna jako architektonicky-umělecký a užitkový prvek pro široké spektrum použití. Toto dokazuje řada příkladů v historických částech našich měst, ale i další, praktické využívání litinových dílů. V současné době dochází opět k jejímu uplatnění, ve značné míře je používána v zahraničí. Naší snahou je nabídnout zákazníkům možnost opětovného realizování tohoto prvku v našich městech a v dalším použití.
Příklady výrobků: prvky zábradlí, sloupky, sloupky pod lampami, konzule, mříže, vázy medicis (medičejské), kříže, reliéfní desky, krbová dvířka a rámy, lavičky, mříže ke kořenům stromů, parkové nástěnné fontánky.
Výhody: elegance, životnost, odolnost proti korozi

  

Poznámky:

 • hmotnost tvarových odlitků u všech kategorií je jedna až 10000 kg
 • u všech tvarových odlitků můžeme zajistit zhotovení modelů
 • povrchová úprava u všech kategorií je po dohodě s odběratelem


 

b) tvarové odlitky ze šedých, tvárných a speciálních litin
 

a) litinové válce z šedých, tvárných a speciálních litin


© KD Foundry Králův Dvůr